ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Kolejne konkursy dla uczniów :)24 STY 2015

ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2015

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". Odbywa się, podobnie jak jego brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia. Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących uczestniczyć w liczeniu - każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

Wśród osób, które wypełnią w terminie (do 3 lutego) Elektroniczną Kartę Obserwacji z indywidualnego liczenia lub znajdą się na listach uczestników przesłanych przez przewodnikow, rozlosujemy nagrody!

Aby wziąć udział w losowaniu, należy podać swoje dane przewodnikowi, który wypełnia listę uczestników spaceru i przesyła Elektroniczną Kartę Obserwacji z wycieczki do OTOP.

Wszystkie informacje znajdują się pod tymi linkami Zimowe Ptakoliczenie 2015 (http://otop.org.pl/obserwacje/wlacz-sie/zimowe-ptakoliczenie/), Konkurs na relację (http://otop.org.pl/obserwacje/wlacz-sie/zimowe-ptakoliczenie/konkursy-2015/).


SKRZYDLATY EKSPERYMENT ZIEMI

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego PIB oraz Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Gdańsku zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w XVI edycji ogólnopolskiego oraz IX edycji polsko-litewskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro, odbywającego się w 2015 r. pod hasłem: SKRZYDLATY EKSPERYMENT ZIEMI.

Szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego prace konkursowe przesyłają w terminie do 31 marca 2015 r. (pod uwagę brana jest data stempla pocztowego) na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział Geologii Morza w Gdańsku
ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie "KONKURS"

Regulamin konkursu dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do pobrania TUTAJ.


OLIMPIADA WIEDZY NT. NISKIEJ EMISJI

Serdecznie zachęcamy osoby zainteresowane ochroną środowiska do wzięcia udziału w organizowanej przez Związek Miast i Gmin Morskich olimpiadzie wiedzy nt. NISKIEJ EMISJI. Olimpiada organizowana jest w ramach ogólnopolskiej Kampanii informacyjno – edukacyjnej "PPMŚ – Polski Patrol Monitoringu Środowiska" dofinansowanej ze środków NFOŚiGW.

Olimpiada składać się będzie z dwóch etapów: eliminacji i etapu finałowego.
Zgłoszenie powinno być przesłane do siedziby organizatora w terminie do 31 stycznia 2015r.

Spośród nadesłanych prac Jury Olimpiady wybierze 2 najlepsze prace z każdego województwa, ich autorzy trafią do etapu finałowego. Finał Olimpiady zaplanowany jest na 6 marca 2015 r. w Gdańsku (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego).
Nagroda główną dla 5 najlepszych olimpijczyków będą INDEKSY na I rok Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ! Laureaci i ich opiekunowie otrzymają także nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają nagrody książkowe.

Wszystkie informacje znajduję się do pobrania tutaj: formularz, informacje i regulamin.


MATEMATYKA W ZARZĄDZANIU

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w XIX edycji Konkursu Matematyka w Zarządzaniu. Patronat nad Konkursem sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

Konkurs odbędzie się w 2 etapach: szkolnym i wojewódzkim. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych zaplanowano do dnia 27.02.2015 r., natomiast etap wojewódzki odbędzie się w siedzibie Szkoły przy ul. Bałtyckiej 37 w Olsztynie w dniu 25.03.2015 r. o godzinie 10:00.

Wszelkie informacje nt. Konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatora http://www.ekonomik.olsztyn.pl lub można pobrać je STĄD.


II WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY "MÓJ ZABYTEK"

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Mój Zabytek". Konkurs kierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystkie informacje znajdują się w regulaminie, z którym można zapoznać się w TYM MIEJSCU. Potrzebne są również odpowiednie zgody: UCZESTNIKA i RODZICA.


III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZKÓŁ EKO

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Składa się z dwóch etapów. Zadaniem konkursowym w I etapie jest stworzenie przentacji pt. "Jakie konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego brak upowszechnienia zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego?" lub referatu pt. "Jak zorganizować zbiórkę elektroodpadów w celu przekazania ich do powtórnego przetworzenia, aby nie dopuścić do wyrzucenia elektrośmieci wraz z innymi odpadami?".

Wszystkie potrzebne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.wszs.tuchola.pl/nowa/index.php/uczelnia/ogolnopolski-turniej-szkol-eko.Aktualna pogoda - 15:00
4:59 0.0 km/h
20:19 WNW
26.9 °C 56 %
872.2 hPa 0.0 mm

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida


Aktualizacja: 22-11-2018