TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
UWAGA! Informacje o rekrutacji do projektu CKZiU przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
30 SIE 2017

Tylko do jutra (do 31 sierpnia) potrwa rekrutacja do projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie”. Zachęcamy do udziału w projekcie. Poniżej przedstawiamy zakres kursów, posiadający wyłącznie charakter ramowy, który uzgodniony został lub będzie z pracodawcami, nauczycielami oraz UDT-(dotyczy wszystkich kursów z wyjątkiem kursów z zakresu: drwal-operator pilarek program opracowany przez Lasy Państwowe, kurs stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie-uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 554).

Kurs obsługi urządzeń typu harwester: zajęcia teoretyczne 77 godzin: zasady BHP i ergonomii podczas pracy z urządzeniami leśnymi typu harwester, prawne i środowiskowe aspekty związane z pozyskiwaniem drewna, budowa i podzespoły w budowie maszyn typu harwester, ekonomiczne i logistyczne aspekty związane z wykorzystywaniem maszyn typu harwester, informacje o UDT, zasady szkolenia i obowiązki kursantów, ćwiczenia na komputerowym symulatorze maszyny typu harwester/forwarder pokazy pracy urządzeń dźwigowych na przykładzie zakupionego symulatora HDS). Zajęcia praktyczne w wymiarze 50 godzin realizowane się w grupach 4 osobowych na maszynie typu harwester w warunkach leśnych - BRAK MIEJSC

Kurs obsługi urządzeń typu forwarder: zajęcia teoretyczne 59 godzin: zasady BHP i ergonomii podczas pracy z urządzeniami leśnymi typu forwarder, prawne i środowiskowe aspekty związane z pozyskiwaniem drewna, budowa i podzespoły w budowie maszyn typu forwarder, ekonomiczne i logistyczne aspekty związane z wykorzystywaniem maszyn typu forwarder, informacje o UDT, zasady szkolenia i obowiązki kursantów, ćwiczenia na komputerowym symulatorze maszyny typu harwester/forwarder, pokazy pracy urządzeń dźwigowych na przykładzie zakupionego symulatora HDS). zajęcia praktyczne w wymiarze 50 godzin realizowane się w grupach 4 osobowych na maszynie typu harwester w warunkach leśnych - BRAK MIEJSC

Kurs stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie: Program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 554. „Program szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” obejmuje 14 godzin zajęć dydaktycznych i obejmuje takie zagadnienia jak: wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin Kurs stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie - BRAK MIEJSC

Kurs brakarski drewna okrągłego. Program szkolenia w projekcie przewiduje realizację łącznie 70 godzin szkolenia na grupę. Program szkolenia będzie obejmował następującą tematykę: zajęcia teoretyczne - Budowa drewna, wady drewna, klasyfikacja surowca drzewnego, prawne i ekonomiczne aspekty związane z brakarstwem (Polskie Normy, reklamacja surowca drzewnego, pozyskiwanie surowca drzewnego, szacunki brakarskie i ich sporządzanie), test z części teoretycznej. zajęcia praktyczne: klasyfikacja pozyskane surowca drzewnego zajęcia grupowe i indywidualne, egzamin z części praktycznej: klasyfikacja wybranej losowo sztuki drewna - BRAK MIEJSC

Kurs drwal-operator pilarek. Program kursu zgodny z Zarządzenie Nr 41/1998 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – wykłady 38 godzin, część praktyczna 106 godzin - POZOSTAŁY OSTATNIE 3 MIEJSCA

Kurs projektowania mebli z wykorzystaniem programów graficznych. Łączna liczba godzin kursu wyniesie 50. Zajęcia na kursie będą prowadzone w formie warsztatów przy komputerach. Program szkolenia obejmował będzie zagadnienia z zakresu: wprowadzenie do środowiska pracy i nauka funkcji programu, modelowanie 2D/3D, zasady wymiarowania mebli, tworzenie technicznej dokumentacji do produkcji/wyrobu mebla, tworzenie instrukcji złożenia mebla dla klienta - POZOSTAŁO 10 MIEJSC

Kurs wykonywania mebli drewnianych oraz małej architektury leśnej - Łączna liczba godzin kursu wyniesie 100 godzin. Zajęcia teoretyczne będą trwały 50 godzin. Zajęcia praktyczne będą trwały 50 godzin i organizowane będą w grupach 10 osobowych. Zajęcia teoretyczne będą zawierały następujące treści: BHP przy pracach stolarskich/meblarskich, Charakterystyka i rodzaje drewna, w tym drewno jako materiał do wyrobu mebli i elementów małej architektury leśnej, narzędzia wykorzystywane w meblarstwie, teoretyczne aspekty związane z obróbką drewna, budowa mebli i elementów małej architektury wykonywanych z drewna, wymiarowanie i rysunek techniczny wykorzystywany w budowie mebli i elementów małej architektury. Zajęcia praktyczne: wytwarzanie wybranych mebli drewnianych i/lub elementów małej architektury leśnej - POZOSTAŁO 10 MIEJSC

Wszystkich chętnym do udziału w kursach przypominamy, że można zgłaszać swój udział w drugiej edycji kursów.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji można uzyskać w Biurze projektu (12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel. 87 425-47-54) lub w siedzibie Szkoły.

Zapraszamy!Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida