TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
Technik leśnik

Jeżeli jesteś miłośnikiem przyrody, kochasz las i interesuje Cię technika, to ten kierunek jest dla Ciebie!

W czasie trwania nauki dowiesz się m.in. jak rozpoznawać przedstawicieli fauny i flory leśnej, jak rośnie las, jak go chronić i nim zarządzać. Zapoznasz się także z zasadami mechanizacji prac leśnych oraz działaniem różnego rodzaju maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie. Przygotowanie zawodowe zdobędziesz w ramach kształcenia teoretycznego jak i praktycznego. Służy temu realizacja programu nauczania przedmiotów ogólnozawodowych niezbędnych w zawodzie leśnika. Nieodzowną częścią w kształceniu przyszłej kadry leśnej są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz uzyskuje tytuł technika leśnika po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych wyodrębnionych dla tego zawodu:

 1. ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
 2. użytkowanie zasobów zieleni

Technik leśnik posiada umiejętności:

 1. zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu
 2. sporządzania szacunków brakarskich
 3. kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi
 4. prowadzenia zakładu usług leśnych
 5. dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac
 6. prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą

Dzięki przedmiotom zawodowym możesz zdobyć dodatkowe uprawnienia - prawo jazdy kategorii T oraz uzyskać niezbędną wiedzę do zdania kursu pilarza.

Możliwości zatrudnienia w:

 1. jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
 2. państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych
 3. przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni
 4. pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych
 5. placówkach związanych z ochroną środowiska
 6. biurach urządzania lasu i geodezji leśnej
 7. parkach narodowych i krajobrazowych
 8. placówkach naukowo-badawczych
 9. administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa)
 10. w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach.

Dodatkowo zdanie egzaminu zawodowego skutkuje otrzymaniem Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe - EUROPASS. Uprawnia on absolwenta do podjęcia pracy w całej Unii Europejskiej.

Nauka w zawodzie technik leśnik trwa 4 lata.Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida