ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Terminy rekrutacji do Technikum Leśnego i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. do końca lutego 2020 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. od 15 czerwca (poniedziałek) do 10 lipca (piątek) 2020 r. - w terminie podstawowym
  2. od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia (wtorek) 2020 r. - w terminie uzupełniającym
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  1. świadectwo ukończenia szkoły - do 10 lipca (piątek) 2020 r.
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - do 4 sierpnia (wtorek) 2020 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych ustaleniem tych okoliczności:
  1. do 16 czerwca (wtorek) 2020 r. - w terminie podstawowym
  2. do 7 sierpnia (czwartek) 2020 r. - w terminie uzupełniającym


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida