TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
Wyniki matur, egzaminy poprawkowe, odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
30 CZE 2015

WYNIKI MATUR

Informacja o wynikach oraz wydawanie świadectw dojrzałości - 30 czerwca 2015 od godziny 12.05 w gabinecie dyrektora.
Wyniki oraz certyfikaty będą wydawane wyłącznie zdającemu. Osoba postronna (również rodzic) może odebrać dokument jedynie na podstawie oświadczenia zdającego.
Szkoła nie będzie udzielać informacji telefonicznie.
W późniejszym terminie można odbierać wyniki i świadectwa w godzinach pracy.

EGZAMINY MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM

Pisemne - 25 sierpnia 2015, godz. 9:00 w auli szkolnej
Do egzaminu poprawkowego może zgłosić się zdający, który przystąpił do wszystkich zdeklarowanych do 7 lutego 2015 r. przedmiotów obowiązkowych, żaden z nich nie został unieważniony i nie zdał tylko jednego egzaminu (obowiązkowego, pisemnego lub ustnego).
Pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu należy złożyć osobiście do dyrektora szkoły nie później niż 7 lipca 2015r. do godziny 1500. (wzór oświadczenia – załącznik T_18). Zgłoszenie do egzaminu poprawkowego nastąpi wyłącznie na podstawie złożonego oświadczenia – nie można zgłosić w szkole egzaminu poprawkowego telefonicznie ani ustnie. Osoba postronna (również rodzic) nie może wypełnić za zdającego oświadczenia – może jedynie złożyć do dyrektora dokument wypełniony i osobiście podpisany przez absolwenta.
Nie ma możliwości złożenia oświadczenia po ustalonym terminie.

ODBIÓR DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekaże dyplomy do szkoły w dniu 28 sierpnia 2015r. Od tego momentu można odbierać dokumenty w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00.
Wyniki oraz dyplomy będą wydawane wyłącznie zdającemu. Osoba postronna (również rodzic) może odebrać dokumenty jedynie na podstawie oświadczenia zdającego (wzór na stronie szkoły).
Nie będą udzielane informacje telefonicznie.
Szkoła nie ma wpływu na godzinę dostarczenia poczty z OKE, więc najlepiej odbierać dyplomy po 28.08.2015.Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida