TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsl.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-03

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2023-10-20
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-05-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
[TAB] - zaznacza kolejny element
[TAB] + [SHIFT] - zaznacza poprzedni element
[ENTER] - przenosi nas do linkowanej treści
[Ctrl] + [+] – powiększ
[Ctrl] + [-] – pomniejsz
[Ctrl] + Scroll – powiększ/pomniejsz
[Ctrl] + [0] – przywróć pierwotny rozmiar
[F11] – włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy
[Home] – przejdź na początek strony
[End] – przejdź na koniec strony
[PageUp] – przesuń o jeden ekran do góry
[Spacja]/[PageDown] – przesuń o jeden ekran w dół

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do sekretarz szkoły Pani Doroty Kubiak – mailowo sekretariat@zsl.org.pl lub telefonicznie +48 87 423-11-28.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

  1. swojego imienia i nazwiska;
  2. swoich danych kontaktowych;
  3. dokładnego adresu podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść;
  4. opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Ewentualne skargi prosimy kierować:

  1. pisemnie pocztą na adres: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida bądź bezpośrednio w sekretariacie szkoły;
  2. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zsl.org.pl.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida

Deklaracja dostępności